Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Fukt

Byggfysik & regler

Allmänt om fukt

Fukt förekommer överallt omkring oss i olika former. Som fritt vatten i form av slagregn vilket trycks in via otätheter eller via kapillärkrafter som sugs in i konstruktioner. Vatten i ångform diffunderar eller färdas genom tryckskillnader (konvektion) mer eller mindre fritt genom byggnaders klimatskärmar och kan på sin väg ställa till med betydande skador.

Att en klimatskärm ska vara vattentät är en självklarhet, men att den även ska vara ång- och diffusionstät är något man kommit på under senare tid. Uttryckssätt såsom att det byggdes bättre förr eller att en byggnad ska kunna ”andas” är inte ett seriöst förhållningssätt sett till dagens krav på komfort och energihushållning. Visst ska en byggnad kunna ”andas”, men då endast genom byggnadens väl avvägda ventilation och inte genom okontrollerat drag genom otätheter.

Idag använder man sig ofta av en värmeväxlare men för att uppnå optimal verkningsgrad krävs att huset är tätt. Utåt sett ska en konstruktion kunna andas genom vind och vattentäta, men diffussionsöppna, skikt. Helst ska fasaden vara av tvåstegstätad typ, med en mellanliggande ventilerad luftspalt. Skillnaden i ånggenomgångsmotstånd bör vara cirka 1:5 varav de tätaste vetter mot den varma insidan.

 

Fuktskador
  • 70% av alla skador på byggnad orsakas av fukt
  • Ger upphov till sjuka hus
  • Allergier och dålig lukt
  • Sänker byggnadens värde
  • Ökad energianvändning