Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Krav på brandskydd i byggnader

Byggfysik & regler

Brandskyddstekniska åtgärder syftar främst till att förhindra personskador vid brand, men också till att begränsa skador på egendom och verksamhet.

Ett av de regelverk som styr brandskyddet i en byggnad är Boverkets Byggregler (BBR). Informationen och kraven som vi redvisar i denna text har sin utgångspunkt i BBR och fungerar enbart som en mindre vägledning inom ämnet brandskydd. För ytterligare information se BBR. Det kan även finnas kompletterande krav t ex kan ytterligare brandskyddsåtgärder vara avtalat med byggherren, eventuellt i samråd med försäkringsgivare.

 

Brandteknisk klassindelning av byggnader

Byggnader skall enligt BBR klassificeras i någon av de fyra brandtekniska byggnadsklasserna Br0, Br1, Br2 eller Br3. De högsta kraven ställs på en Br0 byggnad, där byggnader med mycket stort skyddsbehov vid brand skall placeras.

 

Brandteknisk klassindelning av utrymmen i byggnader

Utrymmen i byggnader skall enligt BBR klassificeras utifrån avsedd verksamhet i någon av verksamhetsklasserna Vk1, Vk2A, Vk2B, Vk2C, Vk3A, Vk3B, Vk4, Vk5A, Vk5B, Vk5C eller Vk5D.

Verksamhetsklass 1 (Vk1) omfattar bland annat industribyggnader, lager och kontor.

Verksamhetsklass 2 (Vk2A, Vk2B, Vk2C) omfattar bland annat samlingslokaler.

Verksamhetsklass 3 (Vk3A, Vk3B) womfattar bostäder.

Verksamhetsklass 4 omfattar bland annat hotell.

Verksamhetsklass 5 (Vk5A, Vk5B, Vk5C, Vk5D) omfattar bland annat vårdmiljöer.

Verksamhetsklass 6 (Vk6) omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för brand eller för mycket snabbt eller omfattande brandförlopp.

brand_byggnad_br0

 

Följande byggnader bör utformas i klass Br0:
  • Byggnad med fler än 16 våningsplan.
  • Större byggnader i Vk5C (t ex sjukhus).
  • Utrymmen i Vk5D (t ex kriminalvårdsanläggningar).
  • Samlingslokaler med publika lokaler och:
    • utan alkoholservering Vk2B, fler än 1000 personer och placerad över eller under bottenvåning.
    • med alkoholservering Vk2C, fler än 600 personer och placerad på bottenvåning.
    • med alkoholservering Vk2C, fler än 300 personer och placerad över eller under bottenvåning.