Teknisk support

Teknisk support för privatpersoner hänvisar vi till våra återförsäljare.

Öppettider
Mån-Tor kl 08:00-16:00
Fre kl 08:00-12:00
Lunchstängt kl 12:00-12:30

Telefon
044 – 28 78 22

E-post
support@knauf.se

Fler kontaktuppgifter

Brandbestämmelser

Byggfysik & regler

Räddningstjänstens insatstid har betydelse. I Regelsamling för byggande – Boverkets byggregler, BBR finns under avsnitt fem brandkrav som beskriver minimikrav på säkerhet i händelse av brand utifrån. Ytterligare brandskyddsåtgärder utöver de krav som anges i regelsamlingen kan krävas i de fall räddningstjänstens ingripande inte kan förväntas inom normal insatstid. Det är viktigt att byggnaden ska kunna utrymmas på avsett sätt och att brandspridning till närliggande byggnader ska kunna begränsas. Kontakta byggnadsnämnden och red ut aktuella bestämmelser. Brandförsäkringsbolaget kan också ha åsikter om hur byggnaden skall indelas och avskiljas med hänsyn till brandförsäkringspremiens storlek.

 

Krav på brandskydd i byggnader

Brandskyddstekniska åtgärder syftar främst till att förhindra personskador vid brand, men också till att begränsa skador på egendom och verksamhet.

Ett av de regelverk som styr brandskyddet i en byggnad är Boverkets Byggregler (BBR). Informationen och kraven som vi redvisar i denna text har sin utgångspunkt i BBR och fungerar enbart som en mindre vägledning inom ämnet brandskydd. För ytterligare information, se BBR. Det kan även finnas kompletterande krav, t.ex. kan ytterligare brandskyddsåtgärder vara avtalat med byggherren, eventuellt i samråd med försäkringsgivare.

 

Brandteknisk klassindelning av byggnader

Byggnader ska enligt BBR klassificeras i någon av de tre brandtekniska byggnadsklasserna Br1, Br2 eller Br3. De högsta kraven ställs på en Br1-byggnad, där byggnader med stor risk för personskada vid brand ska placeras.

brandskyddskrav_tabell

krav_pa_brandskydd