Vill du veta mer?
Byggnadsingenjör — Teknisk support
Anders Andersson
Tel: +46 (0)44 28 78 22
Skicka e-post

Brand - Allmänt om brand i byggnader

Byggfysik & regler

Brand är eld med okontrollerat förlopp och startar genom antändning. Vid en rumsbrand kan det inträffa ett stadium där övertändning sker. När temperaturen är över 600°C i brandgaslagret kan man generellt säga att en övertändning inträffar. Hur snabbt branden utvecklas (tiden till övertändning) beror bland annat på hur mycket brännbart material/ytor som finns i rummet. Denna period från antändning till övertändning kallas för det tidiga brandförloppet.

En övertändning följs alltid av en fullt utvecklad brand. Den fullt utvecklade branden har en temperatur som är mer eller mindre konstant och den brukar vanligtvis ligga kring 800-900 °C. Detta är i denna del av brandförloppet som byggnadsdelarnas bärande och avskiljande förmåga vid brand har stor betydelse.

Byggnader ska utformas med ett brandskydd så att brandsäkerheten blir tillfredsställande och utformningen av brandskyddet ska alltid förutsätta att brand kan uppkomma.

Försäljning

Med lång erfarenhet och stor expertkunskap inom respektive område tar vi oss an kundernas önskemål med stort engagemang.

Läs mer

Kundtjänst

Telefontider:
må-tor 08.00-16.00
fre 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Övrig tid går det att lägga order via ordermail.

Läs mer

Teknisk Support

Vår tekniska support är till för dig som proffskund.
Privatkunder hänvisas till våra återförsäljare.

Läs mer